Pobierz aplikację na telefon »
Policja 997

Policja 997

Telefon dyżurny KMP  w Przemyślu (16) 677 33 10  

Telefon alarmowy: 997, numer alarmowy z telefonu komórkowego: 112,


Komenda Miejska Policji w Przemyślu: centrala KMP: (16) 677 33 99

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji tel. (16) 677 33 05

Komisariat Policji w Dubiecku; 37-750 Dubiecko ul.Rynek 1

tel. (16) 677 33 71


Komisariat Policji w Medyce; 37-732 Medyka 236

tel. (16) 677 33 73


Komisariat Policji w Żurawicy; 37-713 Żurawica  ul.Marcina Króla 3

tel. (16) 677 33 75


Posterunek Policji w Birczy; 37-740 Bircza  ul.Jana Pawła II 4

tel. (16) 677 33 70

 


ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl

16 677 33 05, fax: 16 677 33 19

www.bip.przemysl.kmp.policja.gov.pl