Pobierz aplikację na telefon »
Urząd Miejski

Urząd Miejski


Nazwy wydziałów i biur prowadzą do informacji bardziej szczegółowych (wykaz pracowników, wszystkie dostępne telefony, itd,)

Adres: Rynek 1, 37-700 Przemyśl 
Godziny pracy: pn-pt: 7.30-15.30,


Rynek 1, 37-700 Przemyśl (Budynek Główny):


Prezydent Miasta   Robert Choma  tel.166752081;email: kancelaria@um.przemysl.pl
Zastępca Prezydenta Miasta  Grzegorz Hayder  tel. 166752081; email: kancelaria@um.przemysl.pl
Zastępca Prezydenta Miasta  Janusz Hamryszczak  tel. 166752081; email: kancelaria@um.przemysl.pl
Sekretarz Miasta Przemyśla  Dariusz Łapa tel.16 675 20 89; ; email: kancelaria@um.przemysl.pl


Kancelaria Prezydenta Miasta    Artur Komorowski (Naczelnik)  tel.16 675 21 02 pok. 17; Witold Wołczyk  (Rzecznik Prasowy) tel. 16 675 20 92 pok. 32

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli   Iwona Skrzypek  (Naczelnik) tel. 166752107; pok. 8

Biuro Obsługi Urzędu  Kuźmińska Maria (Kierownik)  tel.16 675 21 00; pok. 10

Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego   Artur Bielec (Kierownik ) tel. 166752110; pok. 13

Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli   Ryszarda Gnus (Naczelnik ) tel. 16-6752106; pok. 11 A

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego   Agnieszka Radziejowska (Naczelnik ) tel. 166752087; pok. 30
  
Urząd Stanu Cywilnego  Urszula Golec (Naczelnik) tel. 166752085; pok. 21

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych  Beata Bielecka (Naczelnik ) tel.16-6752074; pok. 20 C 

Biuro Zamówień Publicznych   Marian Baran (Kierownik ) tel. 166752072; pok. 20 e Ul. Wodna 11, 37-700 Przemyśl:


Skarbnik Miasta Przemyśla   Maria Łańcucka (Skarbnik Miasta) tel. 16 6751823; pok. 205

Wydział Finansowo Księgowy  Janina Kania (Naczelnik) tel. 16 6752004; pok. 211

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Agnieszka Kudła (Naczelnik) tel.  16 6752034; pok. 105

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg  Dariusz Łapa (p.o. Naczelnika) tel. 16 6752020; pok. 120

Wydział Gospodarki Komunalnej  Mariusz Hatalski (Naczelnik) tel. 16 6752039; pok. 315

Wydział Gospodarki Lokalowej  Robert Rybotycki (Naczelnik) tel. 16 6752015; pok. 308

Audytor Wewnętrzny  Monika Czuryk; tel. 16  6752043; pok. 316

Biuro Informatyczne  Rafał Porada (Kierownik) tel. 16 6752062; pok. 522

Biuro Budżetu i Analiz   Anna Bobko-Wajda (Kierownik) tel. 16 6752009); pok. 203

Miejski Rzecznik Konsumentów  Krzysztof Drabik; tel. 16 6784009; pok. 207

Stanowisko ds. BHP  Tadeusz Kopytyński; tel. 16 6786832; pok. 314
Rynek 20 , 37-700 Przemyśl:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki  Janusz Łukasiewicz (Naczelnik) tel. 166752131

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru -GKK  Maciej Iwaszkiewicz (Naczelnik) tel. 6752136; pok. 19

Wydział Mienia Komunalnego   Lucyna Pluta (Naczelnik) tel.16 6751211; pok. 6Ul. Matejki 1, 37-700 Przemyśl:

Wydział Architektury i Ochrony Środowiska   Zbigniew Cudnik (Naczelnik) tel. 16 6752053; pok. 4Ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl:

Wydział Spraw Społecznych  Danuta Wiech (Naczelnik) tel. 16 6752042; pok. 8

Wydział Edukacji   Elżbieta Tarnawska (Naczelnik) tel. 16 6752145; pok. 622

Archiwum Urzędu Miejskiego  tel. 16 6752098; pok. 333Ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl:

Pełnomocnik Prezydenta ds. Obrony Terytorialnej   Jacek Szeremeta; tel. 16 6752154


 Rynek 26, 37-700 Przemyśl:

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych   Robert Gawlik; tel. 16 6704088