Spółki Miasta

Wykaz Spółek Miejskich

Dodaj do planera

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Przemyślu
ul. Lwowska 9 | 16 678-30-44 | fax16 676-95-12 | 16 676-95-11

www.mzk.przemysl.pl


Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemyślu
ul. Słowackiego 104 | 16 678-24-84

www.pgk.przemysl.pl


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu
ul. Kopernika 58 | 16 678-66-37 | 16 678-34-16

www.pgmprzemysl.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu
ul. Rokitniańska 4 | 16 678-32-59 | 16 678-56-71

www.pwik.przemysl.pl


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu
ul. Płowiecka 8 | 16 670-41-53 | 16 670-42-53

mpec.przemysl.pl


Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Piotra Skargi 7 | 16 676-09-85 | 16 675-16-64

www.parr.pl


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Przemyślu
ul. Równa 2 |  16 670-73-30

www.mieszkaniatbsprzemysl.pl


Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 104 | 16 672-07-63

www.zukprzemysl.pl