Wystawy i wernisaże

Międzynarodowe Spotkanie Artystów - Słonna Reedycja 2017

Dodaj do planera
wystawa końcowa 16.09 – 22.10.2017
KRESOWY DOM SZTUKI W DUBIECKU
zapraszamy na otwarcie wystawy
16 września (sobota) 2017, godzina 18:00

organizator
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego

*
TEMAT / IDEA
Krajobraz Dziedzictwa / Dziedzictwo Krajobrazu
Temat przewodni tegorocznych Spotkań związany jest z Europejskimi Dniami Dziedzictwa 2017
Poprzez tak sformułowany temat chcemy zwrócić uwagę na krajobraz i ludzi którzy go kształtują, jako otwarte formalnie, bogate źródło inspiracji współczesnej twórczości plastycznej. Region Podkarpacia to bogata historia, łącząca różne tradycje i religie budujące tutaj przez wieki wspólny krajobraz kulturowy, wiąże to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Spróbujemy zmierzyć się z tym tematem poprzez próbę odczytania jego wielowarstwowych treści i wzajemnych relacji.
Chcemy także zwrócić uwagę na potrzebę porządkowania przestrzeni i zachowanie ładu, aby przekazać kolejnym pokoleniom krajobraz zapisany treściami świadczącymi o wielowiekowej historii i szacunku dla człowieka oraz środowiska, budzącego poczucie identyfikacji.
w wystawie udział biorą
Wolfgang Brenner, Jan Ferenc, Maria Ferenc, Helena Jacyno, Grzegorz Dobiesław Mazurek,
Roderick Murray, Kazimierz Wiśniak, Rena Wota, Marzanna Wróblewska, Andrzej Załecki, Janusz J. Cywicki

Kurator / Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
*
Sponsorzy / Partnerzy
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Elektromontaż SA Przemyśl
Urząd Gminy w Dubiecku
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w Dubiecku

ZAPRASZAMY