Inne instytucje

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Dodaj do planera

Archiwum Państwowe w Przemyślu jest jednostką wchodząca w skład państwowej sieci archiwalnej podległej Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Do jego głównych zadań należy przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz nadzorowanie procesu powstawania i gromadzenia materiałów archiwalnych w jednostkach organizacyjnych działających współcześnie.

Zasób Archiwum Państwowego w Przemyślu liczy ok. 4500 m. b. akt. Pod względem chronologicznym sięga XIII wieku, bowiem na rok 1291 datowany jest najstarszy dokument. W strukturze zasobu można wyróżnić m. in. następujące działy tematyczne: administracja ogólna – państwowa i samorządowa, administracja specjalna, instytucje nauki, kultury i oświaty, instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości, wojsko i organizacje paramilitarne, instytucje wyznaniowe, akta metrykalne i urzędy stanu cywilnego, instytucje gospodarcze, stowarzyszenia, związki, partie polityczne, ruchy społeczne, archiwa rodzinno-majątkowe, archiwa prywatne i spuścizny oraz zbiory i kolekcje.

Najciekawsze dokumenty odnoszące się do historii naszego miasta zawarte są m .in. w najcenniejszych zespołach, takich jak: Akta miasta Przemyśla oraz Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu.

Różnorodne zbiory Archiwum Państwowego w Przemyślu stanowią inspirację dla wielu poszukiwań, m. in. o charakterze naukowym, własnościowym, genealogicznym czy urzędowym. Można je prowadzić bezpośrednio w pracowni naukowej, ale także zdalnie, gdyż wiele zespołów akt zostało zdigitalizowanych i w postaci skanów dostępnych jest na stronie internetowej w zakładce skany on-line www.przemysl.ap.gov.pl/skany/.

Ponadto materiały archiwalne przemyskiego archiwum  dostępne są także na portalu www.szukajwarchiwach.pl

Bogactwo zasobu stwarza okazję do jego popularyzacji i upowszechniania wiedzy o działalności archiwum poprzez organizację wystaw – zarówno stałych, jak i czasowych, konferencji, sesji, spotkań, a także lekcji archiwalnych. W tym celu archiwum współpracuje z placówkami naukowymi, oświatowymi i instytucjami kulturalnymi oraz samorządowymi, a także lokalnymi mediami.


Archiwum Państwowe w Przemyślu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
kontakt: ul. Lelewela 4,
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 35 38
e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl
adres strony: www.przemysl.ap.gov.pl     
fb: https://www.facebook.com/Archiwum Państwowe w Przemyślu

Pracownia naukowa czynna jest w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach 8.30-15.30,
zaś w czwartek od 8.30 do 17.30 (od września do czerwca).
tel. 16 670 35 38 w. 145, e-mail : rewersy@przemysl.ap.gov.pl

Zwiedzanie stałych ekspozycji w godzinach 9-15: Co kryje przemyskie archiwum?
Wczoraj łaźnia-dziś archiwum

Wyznacz trasę