Pobierz aplikację na telefon »
Wydarzenie

RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”

 

  

          Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział

im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

w Warszawie oraz

 

Urząd Miejski w Przemyślu

zapraszają na

60 JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI  RAJD

„TWIERDZA PRZEMYŚL”

Przemyśl, 20 październik 2018 r.Liczba zgłoszeń na poszczególne  trasy jest ograniczona.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:

·     Dzieci do lat 6                                                                      -   6 zł

·                    Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za  2018 r.)       -    10 zł

·          Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK            -   10 zł

·                    Dorośli nie zrzeszeni w PTTK                                                   -  13 zł

·                    Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 250 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami.

                                                                                                                                                                                            

Zakończenie rajdu odbędzie się ok. godz. 15.00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu XVI „Zniesienie” w Przemyślu. W trakcie zakończenia zostaną wręczone Odznaki Jubileuszowe z Okazji 60 Ogólnopolskiego Rajdu „Twierdza Przemyśl”

  

REGULAMIN

 


 

TRASY RAJDU - 20.10.2018 (sobota):

Trasa nr 1- „ Z wizytą w Grupie Siedliskiej”

Zbiórka uczestników o godz. 6:05 na przystanku przy ul. Jagiellońskiej. Przejazd kursowym autobusem do Medyki (2 zł/os.-płatne we własnym zakresie). Przekroczenie granicy. Dojazd wynajętym transportem do Popowic.( transport płatny dodatkowo przy wpisowym 5 zł/os.)

Przejście trasą:  Fort I/4 „Maruszka Las” – Fort I/5 „Popowice” – Fort I/6 „Dziewięczyce” – Medyka (przejście graniczne). Przekroczenie granicy. Przejazd zamówionym autobusem na fort XVI „Zniesienie”

Długość trasy:  16 km             Punkty:  16 pkt. do OTP,  17  pkt. do GOT

Prowadzenie: Karol Kicman

UWAGA TRASA PRZEBIEGA PRZEZ TERYTORIUM UKRAINY !

OBOWIAZKOWE PASZPORTY!

Trasa nr 2 – „Północnym odcinkiem”

Zbiórka uczestników o godz. 8:00 na parkingu dla autokarów przy MNZP, pl. Rybi. Przejazd zamówionym autobusem do Bolestraszyc (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 5 zł/os.)

Przejście trasą:Fort XIII „San Rideau” – Fort XII b “Bolestraszyce”- Żurawica - Fort XII „Werner” - Fort XI „Duńkowiczki”- Fort X „Orzechowce”-Fort IX „Brunner”- Fort VIII “Łętownia”.

Przejazd zamówionym autobusem na fort XVI “Zniesienie”

Długość trasy: 16 km           Punkty:  16 pkt. do OTP, 17 pkt. do GOT

Prowadzenie: Halina Stadnik, Krzysztof Stadnik

Trasa nr 3  -  „Zwiedzamy VI Obwód Obronny”

Zbiórka uczestników o godz. 8:45 na parkingu dla autokarów przy MNZP, pl. Rybi. Przejazd zamówionym autobusem do Siedlisk (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 3 zł/os.)

Przejście trasą: Fort XV „Borek- Fort I „Salis-Soglio“-Jaksmanice-Fort III „Łuczyce“-Nehrybka- zespół cmentarzy z okresu I Wojny Światowej- Fort XVI „Zniesienie“

 Długość trasy: 14 km;           Punkty: 14 pkt. do OTP, 15 pkt. do GOT Prowadzenie: Bronkowski Witold

Trasa nr 4  -  „Wzdłuż pierścienia wewnętrznego”

Zbiórka uczestników o godz. 11:45 przed głównym wejściem do galerii „Sanowa”

Przejście trasą: Szaniec S1“ Garbarnia“-Szaniec S 2 „Wilcze“-Szaniec S1 „Pobrzeże“- fort XX „Przekopana“- Szaniec „Lempertówka“- Bateria XXa „Kanał“- Fort XXI „Bakończyce“- zespół cmentarzy z okresu I Wojny Światowej- Fort XVI „Zniesienie“

Długość trasy: 7 km;           Punkty: 7 pkt. do OTP,  8  pkt. do GOT

Prowadzenie: Elżbieta Rozmus

Trasa nr 5  -  Rowerowa

Zbiórka uczestników o godz. 11:00 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:15

Przejazd trasą: Przemyśl - fort XX „Przekopana“ – Hurko - fort XV „Borek“ – Łuczyce - fort Nehrybka - fort V „Grochowce“ - fort VI „Helicha“-G. Wapielnica- fort XVI „Zniesienie“.

Długość trasy: ok. 35 km;           Punkty: 10 pkt do K.O.T.

Prowadzenie: Jan Paradysz

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 5 ROWEROWEJ

Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy.

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach opłaconej składki za b.r., natomiast pozostali uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

UWAGA !!! LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci  i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo. Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: do 17.10.2018 (środa) w Biurze Oddziału PTTK  ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.  RAJD  „TWIERDZA PRZEMYŚL”sobota, 20 października 2018

0:00 - 3:00