Pobierz aplikację na telefon »
Wydarzenie

Konferencja Ruś a Polska (X–XIV w.)"

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Przemyślu oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zapraszają na IX Międzynarodową Konferencję Naukową z serii „Colloquia Russica” pt. „Ruś a Polska” (X–XIV w.).

Miejsce obrad: Przemyśl

  • 5 grudnia (od godz. 15.45) i 6 grudnia (do godz. 13.00) – Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego (ul. Grodzka 8) 
  • 6 grudnia (od godz. 14.30) i 7 grudnia – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7A)
  • 8 grudnia – Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu (ul. Tadeusza Kościuszki 7)

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I – 5 grudnia (środa)

Miejsce obrad: Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, sala wielofunkcyjna, I piętro (ul. Grodzka 8)

15.45–16.00 – otwarcie konferencji. Powitanie uczestników:

  • dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego dr Maciej Waltoś
  • wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu dr hab. Tomasz Pudłocki
  • prodziekan ds. ogólnych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław A. Sroka
  • prezes Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Michał Balogh

Moderator: Vitaliy Nagirnyy (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

16.00–17.00 – wykład inauguracyjny: Hieronim Grala (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Z Carogrodem w tle. Czy istniał bizantyński kontekst stosunków polsko-ruskich w XII–XIV w.?

Moderator: Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

17.00–17.30 – przerwa kawowa

17.30–19.30 – panel I

Moderator: Леонтій Войтович (Львівський Національний університет ім. І. Франка, Lwów)

17.30–17.45 – Сцяпан Цемушаў (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Mińsk), Тэрытарыяльныя трансфармацыі на руска-польскім памежжы ў канцы X – першай палове XI ст.

17.45–18.00 – Артем Папакін (Київський Національний університет ім. Т. Шевченка, Kijów), Importy czy łupy z Rusi? Problem pochodzenia „wielkopolskich” hełmów X – początku XI wieku

18.00–18.15 – Marek Mika (Centrum Studiów Historycznych, Warszawa), „…в пустъıню межю Лѧхъı и Чехъı…”, czyli gdzie zmarł wielki książę kijowski Światopełk Włodzimierzowicz?

18.15–18.30 – Simon Malmenvall (Univerza v Ljubljani, Ljubljana), The Image of the „Polish Foreigner” in theSources on Boris and Gleb

18.30–18.45 – АндрійНосенко (ЦентрмедієвістичнихстудійПрикарпатськогоНаціональногоуніверситетуім. В. Стефаника, Iwano-Frankiwsk), ЧимоглисиниІзяславаЯрославовичаперебувативземляхПястіввпродовж 1068–1069 рр.?

18.45–19.00 – Andrzej Koperski (Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Przemyśl), Wczesnośredniowieczne krzyżyki z Przemyśla – znaki chrześcijaństwa na styku Wschodu i Zachodu

19.00–19.30 – dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia obrad

 

Dzień II – 6 grudnia (czwartek)

Miejsce obrad: Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, Czytelnia Główna, parter (ul. Grodzka 8)

9.00–11.00 – panel II

Moderatorzy: Андрій Федорук (Чернівецький Національний університет ім. Ю Федьковича, Czerniowce), Андрій Стасюк (Національний Заповідник „Давній Галич”, Halicz)

9.00–9.15 – Ірина Тимар (Центр медієвістичних студій Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника, Iwano-Frankiwsk), Участь половців у конфліктах Ростиславичів із П'ястами (кінець ХІ – перша третина ХІІ ст.)

9.15–9.30 – Marius Ščavinskas (Klaipėdos universitetas, Klaipėda), Балтcкие воины в контексте русско-польских отношений в ХІ–ХІІ вв.

9.30–9.45 – Катерина Валентирова (Київський Національний університет ім. Т. Шевченка, Kijów), Клинкова зброя у дзеркалі русько-польських міжкультурних зв'язків ХІ–ХІІІ століть

9.45–10.00 – Arkadiusz Siwko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Między Dnieprem, Prypecią i Wisłą: księstwo turowskie na międzynarodowych szlakach handlowych

10.00–10.15 – Алег Дзярновіч (Інстытут гісторыі, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Minsk), Хто будаваў мураваны храм у Мінску? Да пытання сувязей паміж Полацкай зямлёй і Польшчай у ХІІ ст.

10.15–10.30 – Radosław Liwoch (Muzeum Archeologiczne, Kraków), Polonika na wschód od Polski. Przykłady zabytków z XI–XIII wieku

10.30–11.00 – dyskusja

11.00–11.30 – przerwa kawowa

11.30–13.00 – debata naukowa:

Wprowadzenie: Vitaliy Nagirnyy (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Co latopisarze ruscy wiedzieli o urzędnikach polskich XI–XIII wieku?

Debata: Rusini w Polsce i Polacy na Rusi w XI–XIII wieku, z udziałem Hieronima Grali (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) i Мирослава Волощука (Центр медієвістичних студій Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника, Iwano-Frankiwsk)

Moderator: Norbert Mika (Centrum Studiów Historycznych, Warszawa)

13.00–14.30 – obiad (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7a)

 

Miejsce obrad: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, sala konferencyjna (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7a)

Powitanie uczestników przez wicedyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Zbigniewa Hamielca

14.30–15.30 – wykład otwarty: Александр Мусин (Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук, Sankt-Peterburg / Polski Instytut Studiów Zaawansowanych,Polska Akademia Nauk, Warszawa), Польша Пястов и Русь Рюриковичей: неизбежность невозможных сравнений

Moderator: Мирослав Волощук (Центр медієвістичних студій Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника, Iwano-Frankiwsk)

15.30–15.40 – przerwa kawowa

15.40–16.40 – wykład otwarty: Игорь Данилевский (Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики”, Moskwa), Образ поляков в древнерусской домонгольской литературе

Moderator: Дмитрий Добровольский (Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики”, Moskwa)

16.40–17.10 – przerwa kawowa

 

17.10–18.50 – panel III

Moderatorzy: Албена Стаменова (Софийски университет Св. Климент Охридски, Sofia), Игорь Данилевский (Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики”, Moskwa)

17.10–17.25 – Дмитрий Добровольский (Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики”, Moskwa), Христиане или латинники: религиозный аспект восприятия поляков древнерусскими книжниками XI–XIII вв.

17.25–17.40 – Мария Лавренченко (Музей архитектуры им. А. Щусева, Moskwa), Титулатура и оттопонимические эпитеты русских и польских источников XI–XIII вв.

17.40–17.55 – Василий Матвеев (Государственный Эрмитаж, Sankt-Peterburg), Керамические мозаики в декоре полов храмов Руси и Польши в XI–XIII вв. Вопрос о взаимном влиянии

17.55–18.10 – Mariusz Bartnicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Pogranicze polsko-ruskie i jego mieszkańcy w przekazach historiograficznych XII i XIII wieku

18.10–18.25 – Aleksandra Sulikowska-Bełczowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Wspólna tradycja. Kult Bogurodzicy i ikonografia maryjna na Rusi i w Polsce między X a XIV wiekiem

18.25-18.50 – dyskusja, podsumowanie drugiego dnia obrad

 

19.15 – zwiedzanie pozostałości budowli sakralnych z czasów ruskich w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela (ul. Zamkowa 3). Oprowadza Edyta Marek (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

 

Dzień III – 7 grudnia (piątek)

8.30 – wyjazd do zamku w Krasiczynie

Powitanie uczestników przez dyrektor Zespołu Zamkowo-Parkowego Magdalenę Ziemską

9.00–11.30 – zwiedzanie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie, powrót do Przemyśla

 

Miejsce obrad: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, sala konferencyjna (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7a)

12.00–13.00 – wykład otwarty: Ігор Скочиляс (Український Католицький університет, Lwów), Od „symfonii” byzantyjskiej do zachodniego „ius patronatus”: Powstanie struktur organizacyjnych Kościoła łacińskiego na ziemiach ruskich Królestwa polskiego w XIV wieku 

Moderator: Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

13.00–14.00 – obiad (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7a)

 

14.00–16.00 – panel IV

Moderator: Radosław Liwoch (Muzeum Archeologiczne, Kraków)

14.00–14.15 – Піліп Падбярозкін (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Mińsk), Хрысціянскія князі і духоўныя ордэны: агульнае і рознае ва ўзаемаадносінах полацкага князя Уладзіміра і мазавецкага князя Конрада з нямецкімі рыцарамі ў Лівоніі і Прусіі (першая палова XIII стагоддзя)

14.15–14.30 – Norbert Mika (Centrum Studiów Historycznych, Warszawa), Próby pozyskania przez księcia czernihowskiego Michała Wsiewołodowicza militarnej pomocy na Zachodzie przeciwko Tatarom w latach 1239–1245

14.30–14.45 – Дюра Гарди (Универзитет у Новом Саду, Nowy Sad), Князь Ростислав Михайлович на польській землі

14.45–15.00 – Олександр Головко (Кам'янець-Подільський Національний університет ім. І. Огієнка, Kamieniec-Podolski), Мазовецьке князівство в політиці галицько-волинських Романовичів (40-ві – перша половина 50-х рр. ХІІІ ст.)

15.00–15.15 – Діана Бугай (Чернівецький Національний університет ім. Ю. Федьковича, Czerniowce), „И бѧшеть Ворота прошли”: про битву руських і польських військ 17 червня 1266 р.

15.15–15.30 – Віталій Ляска (Історико-культурний заповідник „Давній Пліснеськ”, Podhorce/Lwów), „НАРѢЧАХҮТЬСѦ ВОРОТА”: у пошуках місця битви 1266 р. між військами Шварна Даниловича та Болеслава Сором’язливого

15.30–16.00 – dyskusja

16.00–16.30 – przerwa kawowa

 

16.30–18.30 – panel V

Moderator: Сцяпан Цемушаў (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Mińsk)

16.30–16.45 – Алексей Мартынюк (Республиканский институтВысшей школы, Mińsk), Русь и Польша на Эбсторфской карте XIII века: к вопросу о механизме „ментальной картографии” Средневековья

 16.45–17.00 – Ілля Паршин (Львівський Національний університет ім. І. Франка, Lwów), Вплив мору та голоду на перебіг русько-польських конфліктів XIІ–XIV століть

17.00–17.15 – Андрій Федорук (Чернівецький Національний університет ім. Ю Федьковича, Czerniowce), Чому руські й польські війська не взяли участі в битві під Мюльдорфом (28 вересня 1322 р.)?

17.15–17.30 – Тимур Горбач (Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, Kijów), Чи галицько-волинське рицарство брало участь у польсько-орденській війні 1327–1332 рр.?

17.30–17.45 – Marcin A. Klemenski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Przywilej Kazimierza Wielkiego o wolnym handlu z Rusią dla Świdnicy z 1345 r.

17.45–18.00 – Андрій Стасюк (Національний Заповідник „Давній Галич”, Halicz), Францисканці у контексті руської політики Казимира ІІІ

18.00–18.30 – dyskusja, podsumowanie trzeciego dnia obrad

 

Dzień IV – 8 grudnia (sobota)

Miejsce obrad: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, sala konferencyjna (ul. Tadeusza Kościuszki 7, I piętro)

9.00–11.00 – panel VI

Moderator: Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków / Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Przemyśl)

9.00–9.15 – Наталія Лешкович (Львівський Національний університет ім. І. Франка, Lwów), Чи був Сцібор із Сціборжиць останнім галицьким князем?

9.15–9.30 – Леонтій Войтович (Львівський Національний університет ім. І. Франка, Lwów), Сілезькі та галицькі лицарі у християнському війську в битві під Нікополем 28 вересня 1396 р.

9.30–9.45 – Jan Sigmund (Masarykova univerzita, Brno), Rus zemí Království polského – příspěvek k jednomu z významů pojmu „Rus” v Kronice Jana Długosze

9.45–10.00 – Янина Риер (Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. Куляшова, Mohylew), Гедимин и его политика в польских и западноевропейских хрониках и в белорусско-литовском летописании

10.00–10.20 – dyskusja

10.20–10.50 – przerwa kawowa

10.50–12.00 – prezentacja najnowszych prac naukowych z historii średniowiecznej Rusi

Moderator: Vitaliy Nagirnyy (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

12.00 – zamknięcie konferencji

 


Konferencja Ruś a Polska (X–XIV w.)środa, 5 grudnia 2018 - sobota, 8 grudnia 2018, 03:00

0:00 - 3:00