Pobierz aplikację na telefon »
Wydarzenie

Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaş

12 kwietnia 2019 godz.18:00 - Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza na wernisaż wystawy - light amplification

wystawa czynna do 8 maja 2019 

Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaş ukończyła w 1998 r. malarstwo i fotografię w Akademii Sztuk Wizualnych im. Ioana Andreescu w Klużu (Rumunia), obecnym Uniwersytecie Sztuki i Wzornictwa w Klużu-Napoce. Od 1998 r. do dnia dzisiejszego prowadzi zajęcia poświęcone malarstwu i multimediom na Wydziale Sztuk Wizualnych Uniwersytetu w Oradei (Rumunia).
Od 2009 r. jest adiunktem na Uniwersytecie w Oradei. W latach 2002-2004 otrzymała grant rządowy Vasile Parvan na badania podyplomowe w ramach projektu Miraggi in Bomarzo Garden na uczelni Accademia di Romania w Rzymie (Włochy). W 2007 r. uzyskała tytuł doktora sztuk wizualnych na Uniwersytecie Sztuki
i Wzornictwa w Klużu-Napoce (Rumunia). Prace G. D. Bohnstedt Gavrilaș są złożone. Autorka zgłębia w nich tradycyjną technikę malarstwa, rysunku, mieszanych technik graficznych, multimediów, sztuki wideo, grafiki cyfrowej, fotografii i sztuki środowiskowej, badając związek pomiędzy rolą artysty jako autora a odbiorcą postrzeganym jako lustro i interpretującym obrazy wizualne, które mogą zostać przepisane.
Jej prace odwołują się do indywidualnej zmysłowej percepcji konsumenta sztuki i opierają się na koncepcji, zgodnie z którą każda osoba przechowuje w swojej pamięci doświadczenie i osobisty związek z obrazem, a rolą artysty jest inspirowanie i prowokowanie pytań i reakcji poprzez twórczość.

RACJONALNA CIELESNOŚĆ ŚWIATŁA
„Kompozycje inspirowane są zwielokrotnionymi falami promieni światła, które definiują treśd wizualną; mówiąc ściślej, promienie światła stają się wizualnymi abstrakcyjnymi formami z wbudowanym w ich strukturę estetycznym, muzycznym rytmem”. W ten niezwykle bezpośredni sposób autorka Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș definiuje swoją własną twórczość. Istotnie, jej zamiarem jest szczególny rodzaj estetycznego radykalizmu: „Chcę wyłamać się z formy informacyjnego i bezosobowego obrazu graficznego”.
Sposób, w jaki artystka stara się to osiągnąć, otrzymał z czasem różne nazwy: sztuka komputerowa, grafika komputerowa, malarstwo komputerowe, sztuka elektroniczna, nowe media itp. Rzeczą wspólną dla wszystkich tych form jest instrument elektroniczny i program komputerowy jako „narzędzie”.

Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaşpiątek, 12 kwietnia 2019 - środa, 8 maja 2019, 18:00

18:00 - 18:00

ul. T. Kościuszki 3, Przemyśl