Pobierz aplikację na telefon »
Pomnik Historii - Twierdza Przemyśl

Pomnik Historii - Twierdza Przemyśl

TWIERDZA PRZEMYŚL została uznana za Pomnik Historii 10 grudnia 2018 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem ochrony pomnika historii „Twierdza Przemyśl” jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, naukowe i kompozycyjne oraz autentyczność zespołu dzieł obronnych powiązanych rozbudowaną siecią dróg fortecznych, wybitnego przykładu austriackiej szkoły architektury militarnej, tworzącego niepowtarzalny krajobraz warowny.
Obszar pomnika historii „Twierdza Przemyśl” obejmuje: pierścień wewnętrzny, linię wspierającą, pierścień zewnętrzny, obiekty zaplecza.

Twierdza Przemyśl uznawana jest za jedną z największych twierdz europejskich z okresu I wojny światowej.

Pomnik historii „Twierdza Przemyśl”, położony w województwie podkarpackim w: 1) Przemyślu, Łuczycach, Ostrowie, Kuńkowcach, Łętowni, Krównikach, Pikulicach, Hermanowicach, Grochowcach i Ujkowicach – w gminie Przemyśl;
2) Orzechowcach, Bolestraszycach i Żurawicy – w gminie Żurawica; 3) Duńkowiczkach – w gminie Orły; oraz 4) Hurku, Siedliskach i Jaksmanicach – w gminie Medyka.

Obszar pomnika historii „Twierdza Przemyśl” obejmuje następujące części:

PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY: 1) Szaniec S3 „Garbarze”, 2) Szaniec S2 „Wilcze”, 3) Szaniec S1 „Pobereże, 4) Szaniec S1/1 „Pobereże Kleszcze”, 5) Szaniec S1/2 „Pobereże Piła”, 6) Szaniec, 7) Fort XX „Przekopana”, 8) Szaniec SZ12 „Lempertówka”, 9) Szaniec SZ11 „Lempertówka”, 10) Bateria XXa „Kanał” i Brama Krównicka, 11) Fort XXI „Bakończyce”, 12) Bateria XXIa „Jamki”, Szaniec XXIa i Brama Dobromilska, 13) Bateria XVIa „Laboratorium”, 14) Bateria XVIb „Kopiec Tatarski”, Fort N XVI „Zniesienie” i Brama na Zniesieniu, 15) Zespół dzieł obronnych – Brama Sanocka Górna, Brama Sanocka Dolna, Fort XVIc „Trzy Krzyże”, Szaniec SZ9 „Krzemieniec”,  16) Szaniec S6, Przemyśl, ul. J. Zachariasiewicza, ul. M. Bielskiego i ul. Szańce, 17) Fort XVIIa „Browar”, 18) Szaniec S5 i Brama na Ostrowiu, 19) Fort XVII „Ostrów”, Przemyśl, ul. A. Malawskiego, 20) Bateria XVIIb „Dynamit”, 21) Prochownia na Ostrowiu, 22) Fort XVIIIa „Strzelnica”, 23) Fort XVIIIb „Głęboka”, 24) Szaniec i Bariera Lipowica, 25) Fort XVIII „Lipowica”, Bateria XVIIIc „Las” i Szaniec S4, 26) Fort XIX „Winna Góra” z szańcem,

LINIA WSPIERAJĄCA: 1) Bateria 12 „Buszkowiczki”, Bolestraszyce, 2) Bateria 13 „Łapajówka”, Przemyśl, 3) Bateria 1 „Krówniki”, Krówniki, 4) Bateria 2 „Nehrybka”, Przemyśl, 5) Bateria „Kruhel”, Przemyśl,

PIERŚCIEŃ ZEWNĘTRZNY: 1) Fort I „Salis Soglio”, Jaksmanice, 2) Fort II „Jaksmanice”, Jaksmanice, 3) Fort IIa „Mogiłki”, Jaksmanice, 4) Fort IIb „Cyków”, Jaksmanice, 5) Fort III „Łuczyce”, Łuczyce, 6) Fort IV „Optyń”, Pikulice i Hermanowice, 7) Fort V „Grochowce”, Grochowce, 8) Fort Va „Grochowce-Leśniczówka”, Grochowce, 9) Fort VI „Helicha”, Grochowce, 10) Fort VIb „Lipnik”, Pikulice, 11) Fort VII „Prałkowce” oraz szaniec 34 1/2 i punkt oporu „Kamieniołom”, Ostrów, 12) Fort VII 1/2 Tarnawce, Ostrów, 13) Fort VIII „Łętownia”, Kuńkowce, 14) Fort VIIIa „Łętownia-Leśniczówka”, Łętownia, 15) Fort IX „Brunner-Glinne”, Ujkowice, 16) Fort IXa „Przy Krzyżu”, Ujkowice, 17) Fort IXb „Zagrodnia”, Ujkowice, 18) Szaniec piechoty „Orzechowce”, Ujkowice, 19) Fort X „Orzechowce” wraz z baterią X B2, Ujkowice, 20) Bateria X B3 „Orzechowce”, Żurawica, 21) Fort Xa „Prudnicka Droga”, Orzechowce, 22) Fort XIa „Cegielnia”, Orzechowce, 23) Fort XI „Duńkowiczki”, Duńkowiczki, 24) Szaniec Sch XI „Duńkowiczki, 25) Fort XII „Werner”, Żurawica, 26) Fort XIIIb „Bolestraszyce”, 27) Fort XIII „San Rideau”, Bolestraszyce, 28) Fort XIIIa „Zabłocie”, Bolestraszyce, 29) Szaniec XIVb „Hurko B”, Hurko, 30) Fort XV „Borek”, Siedliska, 

OBIEKTY ZAPLECZA: 1) Cmentarz Główny (część zabytkowa), Przemyśl, 2) Cmentarz Wojenny żołnierzy Austro-Węgierskich, Przemyśl, 3) Zespół cmentarzy z I Wojny Światowej, Przemyśl, 4) Koszary wojskowe, Przemyśl, ul. Okrzei i ul. Zawiszy Czarnego, 5) Koszary wojskowe, Przemyśl, ul. 29 Listopada, 6) Koszary wojskowe, Przemyśl, ul. J. Słowackiego, 7) Dworzec Kolejowy, Przemyśl, Plac Legionów,