Wystawy i wernisaże

ARTEFAKTY 19

Dodaj do planera
13.12.2019 - 15.01.2020 - Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

ZAPRASZAMY NA OTWARCIE WYSTAWY 13 GRUDNIA (PIĄTEK) 2019, GODZ. 18:00

ABSTRAKCJA I NATURA
Andrzej Cieszyński
Magdalena Cywicka
Bartosz Nalepa
Antoni Nikiel
Tadeusz Nuckowski
Narcyz Piórecki
Piotr Rędziniak
Piotr Wójtowicz - kurator


Pomysł organizacji dorocznego przeglądu przemyskiego środowiska plastycznego pod nazwą Salon Przemyski związany był z powstaniem Województwa Przemyskiego, Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Biura Wystaw Artystycznych w roku 1975. W zasięgu nowego województwa znalazły się środowiska artystów Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa.

Salon Przemyski ożywił działalność artystyczną nowego województwa i stał się interesującym przeglądem aktualnych tendencji w sztuce współczesnej. Kwalifikacja do wystawy czy otrzymane nagrody, były cenionym wyróżnieniem. Duże zainteresowanie artystów i widzów stworzyło doroczną platformę ścierania się osobowości, stylów i poszukiwań.

Po roku 1989 wraz z nową sytuacją w kraju, zmieniliśmy formułę przeglądu, koncentrując się na realizowanych przemiennie i bardziej wymiernych konkursach na Rysunek / Grafikę Roku lub Obraz Roku. Z chwilą powstania Województwa Podkarpackiego, nasze dotychczasowe środowisko plastyczne uległo znacznemu zmniejszeniu, ograniczając się w zasadzie do największego środowiska artystów zamieszkałych na terenie Przemyśla.

W związku z tym, w roku 1999 zaproponowaliśmy nowy projekt pod nazwą Artafakty - Doroczny Intermedialny Przegląd Przemyskiego Środowiska Plastycznego, znacznie rozszerzając dotychczasową formułę. Pomimo pozytywnych opinii, efekty tego projektu nie były na tyle obiecujące, aby uzasadniały dalszą jego kontynuację.
Realizowana od wielu lat, tradycyjna forma dorocznych przeglądów działających na zasadzie: konkurs - jury - wystawa pokonkursowa, w niewielkich środowiskach artystycznych z reguły prowadzi do marginalizacji tego typu działań, a w konsekwencji do formułowania fałszywych ocen, nie mających wiele wspólnego z aktualną sytuacją w sztuce. W naszym przekonaniu, taka formuła wyczerpała się i wymagała nowego otwarcia. Realizowany równolegle i podobny w założeniu przegląd w Rzeszowie, dodatkowo stwarzał niezamierzone wrażenie konkurencyjności.

W miejsce dotychczasowych przeglądów regionalnych - zaproponowaliśmy doroczne projekty autorskie - Artefakty, mające na celu rozpoznanie, ujawnienie i analizę wybranych problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia - tworząc Podkarpacką Galerię Sztuki Współczesnej.

Liczymy, że zakładany brak rywalizacji i zawsze problematycznych werdyktów jury sprzyjać będzie prawdziwie swobodnej kreacji artystycznej i stworzy ciekawą, intrygującą sytuację - nieskrępowaną regułami - konfrontację postaw i dialogu poszukiwań artystycznych.
Organizatorzy