Kalendaria imprez

Kalendarz imprez PBP - Styczeń 2020

Dodaj do planera
PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO
ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 39 60
e-mail: sekretariat@biblioteka.przemysl.pl
www.biblioteka.przemysl.pl

KALENDARZ IMPREZ – STYCZEŃ 2020

2–31 stycznia
Konkurs    
PBP, ul. Grodzka 8    
Konkurs na Prezentację Multimedialną „Wolność to wybór”
Uczestnicy: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych Przemyśla i powiatu przemyskiego
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

9 stycznia, godz. 8.00     
Zajęcia edukacyjne    
PBP, ul. Grodzka 8,
Dział dla Dzieci i Młodzieży, budynek B, parter
Tropem planszówek

Uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

10 stycznia,
godz. 10.00    
Spotkanie opłatkowe     
PBP, ul. Grodzka 8    
Spotkanie opłatkowe
Uczestnicy: mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Przemyślu
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

11 stycznia    
Spektakl teatralny    
PBP, ul. Grodzka 8,
sala wielofunkcyjna, budynek A, I piętro    
Spektakl „Wyprawa do złotego miasta”  w wykonaniu Teatru Kokon
Wstęp wolny
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

11–25 stycznia    

Konkurs     
PBP, ul. Grodzka 8    
Konkurs „Superczytelnik ferii 2020”
Uczestnicy: czytelnicy niepełnoletni zarejestrowani
w Dziale dla Dzieci i Młodzieży i w filiach PBP
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

13 stycznia, godz. 11.00    
Zajęcia edukacyjno- animacyjne w ramach „Kreatywnych ferii w bibliotece”
PBP, ul. Grodzka 8    
Dzień teatralny
Uczestnicy: dzieci zapisane na zajęcia
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

13 stycznia, godz. 13.00
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych
PBP, ul. Grodzka 8, Czytelnia Nowości Wydawniczych, budynek A, parter    
Dyskusja o książce Olgi Tokarczuk „Anna In w grobowcach świata”
Uczestnicy: członkinie DKK
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

14 stycznia, godz. 11.00    
Zajęcia edukacyjno- animacyjne w ramach „Kreatywnych ferii w bibliotece”
PBP, ul. Grodzka 8
Dzień plastyczny
Uczestnicy: dzieci zapisane na zajęcia
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

15 stycznia, godz. 11.00
Zajęcia edukacyjno- animacyjne w ramach „Kreatywnych ferii w bibliotece”
PBP, ul. Grodzka 8
Dzień bajkowy
Uczestnicy: dzieci zapisane na zajęcia
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

16 stycznia, godz. 11.00
Zajęcia edukacyjno- animacyjne w ramach „Kreatywnych ferii w bibliotece”
PBP, ul. Grodzka 8
Dzień komiksowy
Uczestnicy: dzieci zapisane na zajęcia
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

17 stycznia, godz. 11.00
Zajęcia edukacyjno- animacyjne w ramach „Kreatywnych ferii w bibliotece”
PBP, ul. Grodzka 8
Dzień planszówkowy
Uczestnicy: dzieci zapisane na zajęcia
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

18 stycznia, godz. 11.00
Zajęcia edukacyjno- animacyjne w ramach „Kreatywnych ferii w bibliotece”
PBP, ul. Grodzka 8    
Dzień filmowy
Uczestnicy: dzieci zapisane na zajęcia
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

21–24 stycznia, godz. 11.00
Turniej
PBP, ul. Grodzka 8,
Mediateka, budynek B, II piętro
Zimowy Turniej Gier na Xbox One – Fifa 2020
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 7–15 lat
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

27 stycznia, godz. 10.00
Zajęcia edukacyjno-czytelnicze z wykorzystaniem teatru kamishibai
PBP, ul. Grodzka 8,
Dział dla Dzieci i Młodzieży, budynek B, parter
Magiczna skrzynko, otwórz się! „O Panach Palcach”
Uczestnicy: dzieci z Przedszkola w Buszkowicach
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

30 stycznia, godz. 17.00
Prelekcja multimedialna    PBP, ul. Grodzka 8,
Czytelnia Główna, budynek A, parter    
Prelekcja multimedialna Anny Renner „Brzeżany – miasto rodzinne Edwarda Rydza-Śmigłego”
Wstęp wolny
Organizator: Przemyska Biblioteka Publiczna

Podane w terminarzu daty mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od Biblioteki, prosimy o bieżące śledzenie KALENDARZA IMPREZ oraz strony internetowej PBP www.biblioteka.przemysl.pl