Wystawy i wernisaże

Andrzej Cieszyński muszla, figura, rozbita rama

Dodaj do planera

1.08 — 30.09.2020 - GALERIA ZAMEK - Zamek Kazimierzowski

Andrzej Piotr Cieszyński

Urodził się w 1962 r. w Przemyślu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Sklodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Hermana w 1988 r. W czasie studiów realizował pokazy w Galerii Kont, Galerii Białej w Lublinie (grupa Riders of the Last Black Volga). Ma w dorobku 17 wystaw indywidualnych w Galerii Białej w Lublinie, Galerii Miejsce zda(e)rzeń w Chełmie, PGSW w Przemyślu, BM w Kielcach, Gorlicach, Rzeszowie, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Parlamencie Europejskim w Brukseli / Belgia, Miscolci Galeria w Miszkolcu / Węgry, Galerii Sztuki V/spólczesnej w Przemyślu, Arboretum w Bolestraszycach, Centrum Kulturalnym w Przemyślu oraz udział w ponad 50. wystawach zbiorowych w kroju i za granicą Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi: Nagroda Zakup Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na Międzynarodowym Triem). Malarstwa Euroregionu Karpaty ,.Srebrny Czworokąt" — Przemyśl 2003,Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego w 2004 roku; H.N.M.Niyodijban Reszesul, Hajduboszormeny, Węgry w 2012 roku. W latach 1999, 2006 i 2013 otrzymał Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Przemyśla, w 1997 roku Stypendium Twórcze Wojewody Przemyskiego. W roku 2007 Otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności. Współpracował z periodykami „Spojrzenia przemyskie" i „Nasz Przemyśl". Kurator i Juror wielu wystaw i wydarzeń artystycznych. Uprawia twórczośt w zakresie instalacji, malarstwa i rysunkuJest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Rysuję i maluję

Rysuje i maluję, gdy mam na to ochotę. Największq przyjemność sprawiają mi budowanie płaszczyzny kolorem i gestem, zabawa farba rozlaną chlapaną, nakrapiana i nakladaną W rysowaniu motoryczne gesty nie nudzą mi się, sprawiaj, wrażenie nieskończonych możliwości. Kolor i gest wyrażają emocje. Odkryłem, że wyłączenie intelektu od czynności malarsko-rysunkowych umożliwia przyjemne doznania przede wszystkim związane z chwilq- poczucie wolności.

Andrzej Cieszyński

Dla Andrzeja Cieszyńskiego wydaje się że rzeczywistość jest zagadką, gdzie przedmioty stanowiąc poznawcze wyzwanie, sq obiektem malarskiego pożądania i niespokojnie domagają się ostatecznego zdefiniowania. Istotę rzeczy i zjawisk, którqprzy tym poszukuje, pragnie odnaleźć poza ich fizyczności, intuicyjnie przeczuwaj, ją, podskórnych i niewidocznych obszarach doznań i przeżyć, które wyzwolone są w kontakcie z konkretem. Rozpoczynaj, malarskq wędrówkę od zjawiskowej powierzchni przedmiotu, poprzez optyczną. impresję o dużym stopniu nasycenia emocjonalnego, odkrywa zaskakujący paradoks wewnętrznej jego postaci.

Malarska praktyka tego malarza, od początku nieornal skupiała się na wysiłku zmierzającym do wrażeniowego i emocjonalnego zapisu doświadczenia przedmiotu. Doświadczenie to w sposób płynny i sugestywny a zarazem niezwykle zmysłowy stawiało sobie za cel syntetyczne i totalne oddanie różnych poziomów sensualnego zanurzenia w obcowaniu z konkretem. Cykl „Muszla", kontynuowany przez malarza od wielu lat, wydaje się być dla niego niewyczerpanym źródłem doznań i możliwości osiągania plastycznych, malarskich jakości. Tak jest również w pracach prezentowanych na wystawie, wynikajqcych z doświadczenia pejzażu kulturowego jakim jest silnie obecna w przestrzeni miejskiej Przemyśla, nadzwyczaj ekspresyjna i dramatyczna, figuralna, o siemn a stow ieczna rzeź ba z warsztatowego kręgu lwowskiego rzeźbiarza Jana Jerzego Pinsla.

Piotr Wójtowicz