Ciekawe miejsca

Tablica grunwaldzka

Dodaj do planera
„Tablica grunwaldzka” znajduje się na zewnętrznej ścianie Archikatedry. Została odsłonięta w 1910 roku z okazji 500-rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Przedstawia uroczysty wjazd konno króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi do Przemyśla z rycerstwem oraz witających ich mieszczan z bp. Erykiem Winsenem herbu Mora i wójtem Michałem na czele. Przed parą królewską giermkowie niosą spisane prawa i przywileje nadane Przemyślowi. W głębi panorama miasta. 

  Dookoła tablicy biegnie gotycki napis: "Królowi Władysławowi Jagielle za nadanie praw 1389-1424 i fund. katedry 1412 - królowej Jadwidze za przywileje 1387 - w 500. rocznicę Grunwaldu miasto Przemyśl 1910".

W postaciach na płaskorzeźbie artysta sportretował wybitne osobistości współczesnego mu Przemyśla. Jako bp. Eryka sportretował bp. Józefa Sebastiana Pelczara, jako wójta Michała burmistrza Franciszka Dolińskiego, jako członków delegacji miasta przedstawił: członka zarządy TPN-u ks. dr Stefana Momidłowskiego, adwokata dr Józefa Scheinbacha i w narożu z prawej strony prezesa obchodów grunwaldzkich dr. Leonarda Tatnawskiego. Portret Kazimierza Osińskiego i autoportret Jana Raszki znajdujemy w lewym, górnym narożu (rycerze). Do panoramy Przemyśla została wykorzystana rycina Hohenberga w dziele Brauna z 1618 r.
Wyznacz trasę