Pomniki i miejsca upamiętnienia

Pomnik Związku Walki Czynnej

Dodaj do planera

Pomnik Związku Walki Czynnej zlokalizowany jest na skwerze przy ulicy Ratuszowej. Na tablicy umieszczonej na pomniku wyryty jest napis: „W 1908 roku Kazimierz Sosnowski założył we Lwowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego Związek Walki Czynnej, pierwszą niepodległościową organizację wojska polskiego”. Pomnik został odsłonięty 17 czerwca 2008 roku.

Wyznacz trasę