Pomniki i miejsca upamiętnienia

Obelisk Konstytucji 3-Maja

Dodaj do planera
Obelisk upamiętniający twórców Konstytucji 3-Maja. Odsłonięty w 1891 r. - w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji.
 
Na czterech bokach postumentu są wypisane nazwiska zasłużonych w przygotowanie projektu konstytucji :
Hugo Kołłątaja – księdza, rektora i reformatora Akademii Krakowskiej i działacza Komisji Edukacji Narodowej,
Ignacego Potockiego – marszałka wielkiego litewskiego,
Stanisława Małachowskiego – marszałka Sejmu Czteroletniego.
Jana Dekerta – prezydenta Warszawy, walczącego o prawa mieszczan, który 2 grudnia 1789 r. poprowadził tzw. „czarną procesję”- demonstrację polityczną delegatów z 190 miast Rzeczpospolitej.
Wyznacz trasę