Pobierz aplikację na telefon »
Wydarzenie

Wycieczka rowerowa na Ukrainę

PTTK i Urząd Miejski w Przemyślu zapraszają na wycieczkę rowerową organizowaną w ramach 3. Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa

Regulamin wycieczki: 

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,, Karpaty ” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa wycieczki
Wycieczka rowerowa przebiegać będzie na trasie: Przemyśl, Malhowice, Niżankowice,Dobromil, Nowe Miasto, Niżankowice, Przemyśl ok. (60 km).
Zbiórka uczestników w dn. 07. 09. 2013 r. (sobota) o godz. 9.00 w Rynku Starego Miasta. Wyjazd o godz. 9.10. Przekroczenie granicy państwowej w Niżankowicach ok. godz. 10.00.

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki kolarskiej i krajoznawstwa.
Zacieśnianie i utrwalanie stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy narodami Polski i Ukrainy.

4. Warunki uczestnictwa
Wycieczka jest ogólnodostępna, zalecana miłośnikom spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74.
Termin zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty za ubezpieczenie od NNW upływa w dniu 05.09.2013 r. -
patrz p.7 regulaminu.

6. Informacje dodatkowe
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik wycieczki powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower
i kask rowerowy.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, paszport, napój, suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem wycieczki.
Podczas wycieczki prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własne ryzyko i odpowiedzialność. Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach opłaconej składki za 2013 r, natomiast pozostali uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia kwoty 3 zł jako należność ubezpieczenia od NNW.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o wycieczce można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Wycieczka rowerowa na Ukrainęsobota, 7 września 2013

9:00 - 16:00