Pobierz aplikację na telefon »
Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski

W Przemyślu, mieście o tysiącletniej historii, cmentarze stanowią istotny element jego krajobrazu kulturowego. Są odbiciem historii miasta zawartej w życiu pojedynczych ludzi – jego mieszkańców. Oni tworzyli jego specyfikę i koloryt. Cmentarz żydowski. Powstał ok. 1860 roku. Otoczony jest murem wybudowanym w 1913 roku, z bramą główną od ul. Słowackiego. 


Najstarsze nagrobki w formie kamiennych stel - macew, głównie z przełomu XIX/XX stuleci, ozdobione płaskorzeźbami o tradycyjnej symbolice, zajmują środkową, najstarszą część nekropolii. Znajdują się tu także groby i upamiętnienia Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. Cmentarz ten założony został z chwilą, gdy stary kirkut, usytuowany przy obecnej ul. Rakoczego, funkcjonujący od XVI stulecia, był już przepełniony. Aktualnie jego teren pozbawiony jest nagrobków, wywiezionych stąd przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, jedynym świadectwem dawnego układu jest ceglany mur ogrodzeniowy oraz niewielka bramka łącząca cmentarz z dawnym założeniem szpitala żydowskiego.

ul. Słowackiego, Przemyśl