Przemyskie nekropolie

Cmentarz żołnierzy austro-węgierskich (1914-1918)

Dodaj do planera

Powyżej Cmentarza Głównego, przy meandrowo pnącej się w górę dawnej drodze fortecznej, obecnej ul. Przemysława, rozciąga się kompleks czterech cmentarzy z I wojny światowej. Ich powstanie wiąże się z rolą jako w czasie Wielkiej Wojny odegrała Twierdza Przemyśl.

Znalazło tu miejsce wiecznego spoczynku tysiące żołnierzy poległych w trakcie krwawego, trzykrotnego oblężenia Twierdzy w latach 1914 - 1915. Poświęcenie cmentarzy miało miejsce 1 listopada 1916 roku. Obok siebie założono cmentarze dla żołnierzy armii: austro – węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej, a po przeciwnej stronie drogi - cmentarz żołnierzy niezidentyfikowanych (armii austro – węgierskiej). Otrzymały one stosunkowo skromną oprawę architektoniczną, jedynie cmentarz niemiecki posiada formę murowanego mauzoleum.

Wyznacz trasę