Ciekawe miejsca

Wieża ciśnień na Winnej Górze

Dodaj do planera

W latach od 1922-1928 na stokach Winnej Góry na Zasaniu, została wybudowana tak zwana kolonia domków oficerskich. Komitet budowy domków w trosce o zapewnienie mieszkańcom wody pitnej w 1926 roku przystąpił do budowy wieży ciśnień wraz ze zbiornikiem wyrównawczym przy ul. B. Chrobrego. Po wybudowaniu zbiornik zalany został wodą doprowadzoną rurociągiem stalowym o średnicy 90mm z baterii studni zlokalizowanych u podnóża Winnej Góry. W Studniach zamontowane były pompy, które tłoczyły wodę do zbiornika. Woda ze zbiornika rozprowadzana była grawitacyjnie rurociągiem stalowym o średnicy 90mm wzdłuż ulicy Bolesława Chrobrego do poszczególnych budynków.

W czasie działań wojennych wieża ciśnień została poważnie uszkodzona pociskiem artyleryjskim i przestała funkcjonować. Podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy zdemontowali rurociąg doprowadzający wodę do zbiornika.

Wieża znajduje się na styku ulic Bolesława Chrobrego i Monte Cassino w obrębie Fortu XIXa "Buda". Obecnie stanowi dzwonnicę i pomieszczenia gospodarcze dla wybudowanego tuż obok kościoła pod wezwaniem Biskupa Pelczara.

Wyznacz trasę