Forty Twierdzy Przemyśl

Fort VII Prałkowce

Dodaj do planera

Fort powstał w latach 1882-1886 jako jednowałowy fort artyleryjski założony na narysie pięcioboku. W części szyjowej miał betonowe koszary a za nimi dwa magazyny amunicji. Na wałach znajdowały się rozdzielone poprzecznicami dwa stanowiska dla artylerii. Fosa broniona była z trzech kaponier.

Wyznacz trasę