Pobierz aplikację na telefon »
Urząd Miejski w Przemyślu (Rynek 20)

Urząd Miejski w Przemyślu (Rynek 20)

Adres: Rynek 20
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Oddział Geodezji i Katastru,
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Wydział Mienia Komunalnego
Oddział Nabywania Nieruchomości
Oddział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Oddział Sprzedaży Mienia Komunalnego

Wydział Promocji i Turystyki