Ärztlicher Notdienst

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zum Planer hinzufügen
 • udzielanie niezbędnej pomocy doraźnej zgłaszającym się pacjentom
 • badanie i przyjmowanie po zakwalifikowaniu pacjentów do leczenia szpitalnego w oddziałach dla dorosłych i dla dzieci
 • monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej
 • wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów
 • wstępne leczenie zatruć
 • udzielanie fachowej pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
 • podjęcie działań w stanach nagłych prowadzących do ograniczenia uszczerbku zdrowia
 • udzielanie świadczeń w ramach nocnej oraz świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
 • ścisła współpraca z innymi komórkami pionu medycznego (laboratorium, RTG) i działem umów i rozliczeń
 • obsługa i utrzymanie lądowiska dla helikopterów

Kierownik oddziału:

tel. 16 677 50 21

Pielęgniarka oddziałowa:

tel. 16 677 50 24

Izba przyjęć:

tel. 16 677 50 19

e-mail: sor@wszp.pl

Route abstecken