HotSpoty (darmowe WiFi)

HotSpot (ul. Władycze 5)

Zum Planer hinzufügen
W Przemyślu zakończono prace związane z pierwszym etapem budowy miejskiej sieci szerokopasmowej. W ramach tego etapu uruchomiono 7 publicznych punktów dostępowych typu HOTSPOT. Obejmują one swym zasięgiem obszary: Rynek, Plac Rybi, Plac Niepodłegłości, Plac Orląt Przemyskich oraz część deptaku przy Wybrzeżu Marszałka Piłsudskiego. Za pomocą tych punktów każdy może uzyskać dostęp do sieci internet. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna z prędkością przesyłu do 512 kbit/s.

Lokalizacja hotspotów:

Urząd Miejski Rynek 1 (2 hotspoty),
Urząd Miejski Rynek 20 (1 hotspot),
Urząd Miejsk ul. Ratuszowa 10a (1 hotspot),
Urząd Miejski ul. Waygarta 1 (1 hotspot),
Szkoła Podstawowa NR 1 ul. Sienkiewicza 8 (1 hotspot),
Szkoła Podstawowa NR 11 ul. Władycze 5 (1 hotspot).
Route abstecken