Pobierz aplikację na telefon »
Pomnik Historii - Zespół staromiejski w Przemyślu

Pomnik Historii - Zespół staromiejski w Przemyślu

Zespół staromiejski w Przemyślu został uznany za Pomnik Historii 10 grudnia 2018 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zespół staromiejski w Przemyślu jest przykładem założenia urbanistyczno-architektonicznego posiadającego duże wartości historyczne, w którym struktura budowlana kolejnych epok nawarstwiała się w sposób harmonijny, pozostawiając cenne obiekty architektury i sztuk plastycznych. Początki przemyskiego grodu sięgają VII w., a ślady osadnictwa wieku XI, kiedy był ważnym ośrodkiem administracyjnym państwa Bolesława Chrobrego, następnie stolicą księstwa halicko-włodzimierskiego, miastem królewskim, ważnym ośrodkiem Rzeczypospolitej (poł. XIV-XVIII w.) i stolicą Ziemi Przemyskiej, a także siedzibą dwóch biskupstw: katolickiego i prawosławnego.