Informacje ogólne

POŁOŻENIE: Przemyśl - miasto o powierzchni 46 km2, liczące 65 tysięcy mieszkańców (z powiatem 139 tys.), położone we wschodniej części województwa podkarpackiego, blisko przejść granicznych z Ukrainą (Medyka, Korczowa) i Słowacją (Barwinek), przy autostradzie A4 oraz przy międzynarodowej magistrali kolejowej E30 relacji Berlin-Kijów, z dostępem do terminali logistyczno-przeładunkowych z szerokim torem na Ukrainę. 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Odległości od Międzynarodowego Portu Lotniczego Jasionka/Rzeszów - 100 km, od Międzynarodowego Dworca Kolejowego Przemyśl Główny - 2 km, od Granicy Państwa/Unii Europejskiej 12 km. Dojazd do miasta od strony północnej z kierunku węzła autostrady A4 w Radymnie (14 km) drogą krajową nr 77 i północno-wschodnim odcinkiem drogi obwodowej. Od strony zachodniej z kierunku Sanoka, Krosna i Granicy Państwa ze Słowacją w Barwinku drogą krajową nr 28 oraz drogą wojewódzką nr 884. Od strony wschodniej z kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce (12 km) drogą krajową nr 28. Od strony południowej z kierunku planowanego przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach-Niżankowice (8 km) drogą wojewódzką nr 885.

Zespół staromiejski w Przemyślu został uznany za Pomnik Historii 10 grudnia 2018 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wideo

Czytaj również