Ważne daty z historii Przemyśla

Ważniejsze daty z historii miasta

981   - najstarsza wzmianka o Grodzie Przemyśl

1340 - ponowne przyłączenie ziemi przemyskiej  do Polski przez Kazimierza Wielkiego

1389 - 1 października, ponowna lokacja Przemyśla na prawie magdeburskim przez Władysława Jagiełłę

1657 - bohaterska obrona Przemyśla przed najazdem wojsk Rakoczego

1667 - uruchomienie poczty publicznej ze stałym połączeniem z Krakowem, Lwowem i Lublinem

1672 - rozbicie obozu Tatarów pod Kormanicami dokonane przez mieszczan przemyskich pod wodzą ojca Gwardiana Zakonu Reformatów Krystyna Szykowskiego

1772 - zajęcie Przemyśla przez wojska austriackie

1854 - rozpoczęcie budowy Twierdzy Przemyśl

1859 - doprowadzenie kolei Karola Ludwika z Krakowa

1869 - powstanie Towarzystwa Dramatycznego „Fredreum”

1897 - odnalezienie w Przemyślu gemmy bizantyjskiej z IX/X w. - magicznego amuletu

1908 - założenie przez Czecha Wincentego Swobodę pierwszej wytwórni fajek

1910 - powstanie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

1914 - 26 września, otoczenie miasta przez Armię Rosyjską

1915 - 22 marca, kapitulacja Twierdzy Przemyśl

1918 - walki o Przemyśl, odzyskanie niepodległości, powstanie Garnizonu Przemyśla

1939 - wybuch II wojny światowej, miasto pod okupacją niemiecka i sowiecką

1975 - Przemyśl stolicą województwa przemyskiego

1979 - 12 czerwca, wypłynięcie Henryka Jaskuły na jachcie „Dar Przemyśla” w morze i powrót po 344 dniach samotnej żeglugi bez zawijania do portu

1989 - październik, 600-lecie odnowienia praw miejskich miasta

1995 – Rada Europy uhonorowała  Przemyśl Flagą Europejską

1999 - Przemyśl utracił rolę miasta wojewódzkiego i uzyskał status miasta na prawach powiatu

2005 - od 23 marca Przemyśl ma kolejny, obok herbu, symbol samorządu miejskiego - Flagę Miasta Przemyśla

2018 - Zespół staromiejski w Przemyślu oraz Twierdza Przemyśl zostały uznane za "Pomnik Historii"

Czytaj również