Patron Miasta św. Wincenty

Św. Wincenty męczennik z II wieku chrześcijaństwa jest patronem miasta Przemyśla. Stróżami jego relikwii są franciszkanie przemyscy.

Święty Wincenty żył w II wieku w Rzymie. Głosił Ewangelię, za co zastał oskarżony o zniewagę bogów rzymskich i cesarza. Torturami próbowano wymusić na nim zaparcie się wiary. Swoją niezłomną postawę przypłacił życiem, a Kościół uznał go za świętego męczennika. Relikwie Świętego Wincentego w XVI wieku trafiły do kościoła Franciszkanów w Przemyślu. Jak mówią przekazy, za ich sprawą dokonało się w naszym mieście kilka cudów.

Pierwszy zdarzył się w roku 1657, kiedy to wojska Rakoczego z Siedmiogrodu wraz z Tatarami usiłowały zdobyć Przemyśl. Zagrożeni mieszkańcy miasta wraz z franciszkanami zorganizowali procesję z relikwiami Świętego, po czym wystawili je w jednej z bram miejskich. Skutkiem tego nieprzyjaciele odstąpili od oblężenia bram Przemyśla. Cud ten został pokazany na obrazie, który znajduje się nad wejściem na chór w kościele OO Franciszkanów.

Drugim zdarzeniem było cudowne ukazanie się Świętego Wincentego na niebie, gdy miasto było zagrożone pożarem. Na pamiątkę tego cudu, widzący go żydowscy mieszkańcy Przemyśla ustalili zwyczaj dostarczania kamienia łoju na światło do kościoła franciszkańskiego. Za trzeci cud uznano uzdrowienie niewidomego Marcina Wachowicza, który modlił się przed obrazem Świętego Wincentego.

Cześć oddawana Świętemu ma długą tradycję. W okresie powojennym święto ograniczało się jednak tylko do uroczystej liturgii w ostatnią niedzielę sierpnia w kościele OO Franciszkanów. W latach dziewięćdziesiątych samorządowe władze miasta Przemyśla i Ojcowie Franciszkanie powrócili do tradycji obchodów Dni Patrona Miasta i nazwali uroczystość WINCENTIADĄ.

Czytaj również