Ciekawe miejsca

Rynek Starego Miasta

Dodaj do planera

Pliki audio

Układ urbanistyczny Starego Miasta został ukształtowany na prawie magdeburskim w II poł. XIV w. Wyjątkowy ze względu na pochyłość terenu plac rynkowy zaplanowano na rzucie zbliżonym do kwadratu o bokach długości ok. 80 m.

Do dzisiaj zachowały się trzy pierzeje Rynku. Pierzeja zachodnia została rozebrana na przełomie wieków XVIII i XIX.

Zachowane kamienice w Rynku posiadają charakterystyczny trzytraktowy układ przestrzenny wnętrza ukształtowany w XV i XVI w. i modernizowany w wiekach kolejnych.

Ostateczny swój kształt i wygląd elewacji kamienice uzyskały na przełomie wieków XIX i XX.

W centrum Rynku znajdował się renesansowy Ratusz wzniesiony w poł. XVI w. przez architekta włoskiego Andrzeja Bononiego – rozebrany w 1794 r. decyzją władz zaborczych.
 
Zespół staromiejski w Przemyślu został uznany za Pomnik Historii 10 grudnia 2018 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zespół staromiejski w Przemyślu jest przykładem założenia urbanistyczno-architektonicznego posiadającego duże wartości historyczne, w którym struktura budowlana kolejnych epok nawarstwiała się w sposób harmonijny, pozostawiając cenne obiekty architektury i sztuk plastycznych.
Wyznacz trasę