Szwejk w Przemyślu

Czwarty, ostatni tom powieści J. Haszka "Przygody dobrego wojaka Szwejka" zatytułowany "Po przesławnym laniu" niemal w całości poświęcony jest wydarzeniom jakie przeżył bohater w Przemyślu po odbiciu twierdzy, w lipcu 1915 roku. Pójdźmy śladami dobrego wojaka. Szwejk złapany został przez patrol żandarmerii polowej jako zbiegły jeniec rosyjski. Stało się to z przyczyny munduru żołnierza rosyjskiego znalezionego nad stawem, który z ciekawości ubrał on na siebie. Potraktowany zrazu jako zbiegły jeniec wkrótce zakwalifikowany został jako szpieg rosyjski i odstawiony piechotą z Dobromila do Przemyśla.

"... Dopiero w Przemyślu, gdy wieczorem spędzono jeńców do jakiegoś rozbitego fortu strefy wewnętrznej, mógł Szwejk odpocząć w jednej ze stajen artylerii fortecznej ..." (J. Haszek "Przygody dobrego wojaka Szwejka", t. IV) 
 
Zaułek Szwejka

6 maja 2006 r. podczas Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego odsłonięto tablicę z nazwą nowej ulicy w Przemyślu, czyli Zaułka Wojaka Szwejka. Dokonali tego wspólnie m.in. Burmistrz Czeskich Budziejowic, Prezydent Miasta Przemyśla, Prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka Jan Hołówka. Głośno odczytany został fragment „Przygód Dobrego Wojaka Szwejka” – oczywiście Prezydent Robert Choma czytał wersję czeską, a Burmistrz Miroslav Tetter wersję polską. Na miejsce tej niecodziennej uroczystości dotarli również uczestnicy drugiego Rajdu Forteczną Trasą Rowerową.
 
Pomnik-ławeczka Szwejka

12 lipca 2008 roku w sobotę nastąpiło uroczyste odsłonięcie siedzącego na skrzyni z amunicją, żołnierza c.k. Dobrego Wojaka Szwejka. Pomnik wykonał artysta rzeźbiarz rodem z Przemyśla Jacek Szpak. Nad odlewem figury czuwał i nadzorował znany przemyski ludwisarz Janusz Felczyński. Po wielu latach starań Szwejk zasiadł ze swoim ulubionym kuflem i fajeczką na przemyskim Rynku.
 
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka


Zainspirowani postacią J. Szwejka oraz faktem jego pobytu w Twierdzy Przemyśl i przede wszystkim filozofią życiową – grono kilkunastu osób postanowiło w 1997 r. założyć stowarzyszenie, które pozwoli te idee wcielać w życie. Ruch Szwejkowski w Polsce i Europie od tego czasu rozwinął się i powstało kilka tego typu stowarzyszeń, a jego stolicą dzisiaj jest Przemyśl.

Aktualnie w regimentach fortecznych, tj. cyklistów, medycznym, markietanek, kwatermistrzowskim, zamiejscowym itp. działa w stowarzyszeniu przeszło 100 członków, sympatyków i przyjaciół. Można powiedzieć, że J. Szwejk stał się produktem turystycznym. Powstały szlaki turystyczne śladami J. Szwejka – pieszy w Przemyślu, rowerowy R63 Słowacja - Polska.

Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka jest organizatorem popularnych imprez w Twierdzy Przemyśl, biesiad, balang i manewrów towarzysko - rozrywkowych przy stole i ognisku.


Nierozerwalnie z promocją postaci J. Szwejka wiąże się wielka impreza organizowana przez stowarzyszenie, czyli Wielkie Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl, które co roku odbywają się bez względu na sytuację polityczno - pogodową w lipcu.

Czytaj również