Linia Mołotowa - Przemyski Rejon Umocniony

PRZEMYSKI REJON UMOCNIONY. Linia Mołotowa to pas sowieckich umocnień ciągnących się wzdłuż granicy z III Rzeszą, wytyczonej po podziale Polski, dokonanym przez okupantów w 1939 r. na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. W obecnych granicach Polski istnieją do dziś dwa fragmenty Linii Mołotowa:

- północny obejmujący schrony bojowe Grodzieńskiego, Osowieckiego, Zambrowskiego i Brzeskiego Rejonu Umocnionego
- południowy z częścią Rawskiego i Przemyskiego Rejonu Umocnionego

W Przemyskim Rejonie Umocnień udokumentowano istnienie około 200 obiektów, z czego 120 mieści się w Przemyślu i jego okolicy: w Przemyślu – 18 schronów, Medyce – 8, Łuczycach – 5, Dybawce i Bachowie – 9. W okolicy Sieniawy znajduje się 9 schronów małych. Na bazie austriackich fortów z I wojny światowej Rosjanie zbudowali zespoły umocnień na przedmieściach Przemyśla: Wilcze, Przekopana, Bakończyce oraz w Łuczycach i Siedliskach.

Rejony Umocnione Linii Mołotowa:

 1. Telszewski RU
 2. Szawelski RU
 3. Kowieński RU
 4. Olicki RU
 5. Grodzieński RU
 6. Osowiecki RU
 7. Zambrowski RU
 8. Brzeski RU
 9. Kowelski RU
 10. Włodzimiersko-Wołyński RU
 11. Strumiłowski RU
 12. Rawsko-Ruski RU
 13. Przemyski RU

Obiekty Linii Mołotowa w Przemyślu:
 1. Ruiny dwustrzelnicowego betonowego schronu bojowego do ognia bocznego przy ulicy Sanockiej.
 2. Dwustrzelnicowy tradytor artyleryjski nad ulicą Sanocką na Krzemieńcu.
 3. Czterostrzelnicowy betonowy schron bojowy do ognia dwubocznego z kopułą bojowo-obserwacyjną przy Wybrzeżu Marszałka J. Piłsudskiego obok hotelu Gromada.
 4. Jednoizbowy kojec forteczny do ognia bocznego przy Wybrzeżu Prezydenta W. Wilsona obok Mostu R. Siwca.
 5. Trzystrzelnicowy betonowy schron bojowy do ognia bocznego z kopułą bojowo-obserwacyjną przy ulicy Sanowej.
 6. Jednoizbowy kojec forteczny do ognia czołowego przy ulicy Sanowej na szańcu 3.
 7. Trzystrzelnicowy betonowy schron bojowy do ognia bocznego przy ulicy Słonecznej.
 8. Jednoizbowy kojec forteczny do ognia bocznego przy ulicy Wiejskiej na szańcu 2.
 9. Betonowy schron bojowy do ognia czołowego przy ulicy Kokoszej.
 10. Betonowy schron bojowy do ognia bocznego przy ulicy Wilczańskiej.
 11. Betonowy schron bojowy do ognia bocznego przy ulicy Szańcowej na szańcu 1.
 12. Betonowy schron bojowy do ognia czołowego przy ulicy Sybiraków.
 13. Betonowy schron bojowy do ognia bocznego na forcie XX „Przekopana”.
 14. Kojec forteczny do ognia czołowego przy ulicy Piaskowej nad Wiarem.
 15. Betonowy schron bojowy do ognia dwubocznego z kopułą bojowo-obserwacyjną przy ulicy Piaskowej na terenie oczyszczalni ścieków.
 16. Kojec forteczny do ognia czołowego przy ulicy Małej nad Wiarem.
 17. Betonowy schron bojowy do ognia czołowego przy ulicy Sieleckiej na terenie zakładu „Elbud”.
 18. Betonowy schron bojowy obok ulicy Okopowej.
 19. Betonowy schron bojowy przy ulicy Fabrycznej.
 20. Betonowy schron bojowy przy ulicy J. Słowackiego obok Bramy Dobromilskiej.
 21. Betonowy schron bojowy nr 1 na forcie XXI „Przekopana”.
 22. Betonowy schron bojowy nr 2 na forcie XXI „Przekopana”.

Czytaj również