Przemyśl - Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna - EDEN 2013

Przemyśl - Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna - EDEN 2013. Przemyśl zwyciężył w IV polskiej edycji konkursu Komisji Europejskiej na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne - EDEN”. 

Akronim EDEN w rozwinięciu oznacza European Destinations of Excellence (Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy). Jest to projekt promujący zrównoważone modele rozwoju turystycznego w całej Unii Europejskiej.

E-book do pobrania "Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN w Polsce (2009-2013)":

 

Wycinek powyższego e-booka do pobrania (część poświęcona Przemyślowi):Czytaj również