Spółki Miasta

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR)

Dodaj do planera

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 2004 r. i została utworzona przez Gminę Miejską Przemyśl oraz 5 miejskich spółek komunalnych. Obecnie akcjonariuszami PARR S.A. są:

1. Gmina Miejska Przemyśl

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

5. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

PARR S.A. jest definiowana jako Organizacja Wsparcia Biznesu. Klasyfikacja taka wynika m.in. ze statutu Spółki, zgodnie z którym celem działania PARR S.A. jest m.in.:

1) wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Przemyśla i regionu przemyskiego,

2) inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,

3) inicjowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz

tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,

4) podejmowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

PARR S.A. realizuje swoje zadania statutowe w dużej mierze poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. Realizowane przez

Agencję projekty dotyczyły m.in. pomocy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, organizacji szkoleń zawodowych dla osób pracujących, bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy, organizacji staży, a także promocji potencjału turystycznego miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego. W ramach realizowanych projektów, PARR S.A. udzieliła 502 dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na łączną kwotę wynoszącą blisko 22 mln zł.

Oferowane przez PARR S.A. usługi skierowane są głównie do przedsiębiorców i osób planujących założenie własnego biznesu. Oferta usług obejmuje:

1) Usługi doradztwa finansowego (przygotowywanie wniosków o dotacje, rozliczanie projektów unijnych, przygotowywanie wniosków o preferencyjne pożyczki, przygotowywanie biznes planów),

2) Usługi pośrednictwa w udzielaniu pożyczek unijnych dla przedsiębiorstw,

3) Usługi księgowe (biuro rachunkowe),

4) Udostępnianie przedsiębiorcom adresu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (Usługa „Twoje biuro”),

5) Wynajem lokali na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,

6) Organizacja szkoleń.

Wyznacz trasę