City Companies

Przemyśl Regional Development Agency (PARR)

Add to planner

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. was established in 2004 and was established by the Przemyśl City Commune and 5 municipal companies. Currently, the shareholders of PARR S.A. are:

1. Przemyśl City Commune

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

5. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

PARR S.A. is defined as a Business Support Organization.

Navigate