Ośrodki kultury

Centrum Kulturalne

Dodaj do planera

Centrum Kulturalne w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9
tel. 16 678 20 09

Centrum Kulturalne w Przemyślu jest instytucją kultury województwa podkarpackiego, która inicjuje i realizuje wiele interesujących i wartościowych projektów kulturalnych oraz edukacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Działania te związane są z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, literaturą, plastyką, tańcem, filmem, teatrem i stwarzają warunki do  konfrontacji, oceny oraz wymiany doświadczeń, ujawniania talentów,  a także ich popularyzacji poprzez konkursy, koncerty, spektakle. Ponadto w ciągu roku prezentowanych jest kilkadziesiąt ekspozycji, prezentujących rozmaite formy i style plastyki współczesnej i fotografii. Do priorytetowych obszarów funkcjonowania CK należy działalność regionalna, skupiona głównie wokół folkloru i sztuki ludowej.  W CK działa również Kino „Centrum”, w repertuarze którego można znaleźć bogatą ofertę filmową.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.ck.przemysl.pl

Wyznacz trasę