Przemyskie monety

Moneta 2zł nordic gold Przemyśl z serii "Historyczne miasta w Polsce":

Rewers: wizerunek Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. U góry z lewej strony półkolem napis: PRZEMYŚL.

Awers monet z serii "Historyczne miasta Polski" - jest wspólny dla wszystkich monet. W centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2007. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.


Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Masa: 8,15 g
Nakład: 1.100.000 tyś.
Data emisji: 2 sierpień 2007r.

Moneta zastępcza - 4 Półgrosze przemyskie - Przemyśl:

Moneta zastępcza "4 Półgrosze przemyskie" honorowana w okresie: 02.05.2009 - 30.09.2009.

Emitent: UM Przemyśl.

W związku z obchodami w roku bieżącym przez Miasto Przemyśl 620 – lecia odnowienia Praw Miejskich został wprowadzony w obieg dukat lokalny pn. "4 Półgrosze Przemyskie".

Inauguracja:
2-3 maja 2009 r. Przemyśl, Podkarpacki Jarmark Turystyczny

Awers: wizerunek króla Władysława II Jagiełło na tle Archikatedry Przemyskiej; napisy: Władysław II Jagiełło i nazwa nominału.
Rewers: herb Przemyśla; napisy: 620-lecie Odnowienia Praw Miejskich; Przemyśl, honorowany do 30.09.2009.

Czytaj również