Trasy piesze

Szlak spacerowy "Zasański" (czerwony)

Dodaj do planera
Wyznacz trasę
dystans (km) wysokość m n.p.m.
SZLAK ZASAŃSKI (CZERWONY)

Trasa: Plac Orląt Przemyskich - Lipowica (344 m n.p.m.) - Winna Góra (278 m n.p.m.) - Plac Orląt Przemyskich.
Położenie szlaku: Pogórze Dynowskie (fragment Pogórza Karpackiego).

Długość szlaku: 9 km.

Czas przejścia: ok. 3 godz.

WAŻNIEJSZE ATRAKCJE NA TRASIE:

- Pomnik Orląt Przemyskich
- kościół Św. Trójcy i opactwo Benedyktynek
- budynek dawnej synagogi z 1895 roku (obok stacji paliw)
- cerkiew i klasztor Bazylianów
- kościół Salezjanów
- Cmentarz Zasański z nekropolią żołnierzy armii austro-węgierskiej z I wojny światowej.
- odcinek pierścienia wewnętrznego Twierdzy Przemyśl
- Lipowica (343 m n.p.m.) z Fortem XVIII „Lipowica” i obeliskiem ofiar hitleryzmu
- obelisk Pax Vobis przy ul. Monte Cassino
- Winna Góra (278 m n.p.m.) z Fortem XIX „Winna Góra” (rezerwat florystyczny lnu austriackiego „Jamy”).

Miejsca na trasie